KLIMA SOM MÅL, BOKA SOM MIDDEL

Klima er jo det eneste som virkelig betyr noe. Veldig mye annet blir smått når naturen ikke virker. Dette er ordene til Maja Lunde, som har nådd ut til lesere verden over med de tre første bøkene i sin Klimakvartett. Kan litteraturen bidra til å vekke miljøengasjement, og hjelper det egentlig klimaet vårt at vi leser om det? Møt Lunde i en samtale ledet av Hanne Kristin Wolden.

Torsdag

10:00-10:45

Alder: 14 - 18

Legg til i din festival

Bidragsytere