Kransen

Norgeslitteraturens store klassikere tilrettelagt for et bredt publikum. I denne produksjonen er klassiske bokverk gjort om til muntlige fortellinger som trollbinder publikum. Fortelleren Sara Birgitte Øfsti tar oss med seg inn i bøkenes magiske univers, med Kransen av Sigrid Undset. Det handler om den store kjærlighetsfortellingen!