KRITIKK OG KOLONIALISME

Kritikerseminaret

Litteraturkritikkens møte med «de andre» har en lang og brokete historie, og fremdeles opplever forfattere med minoritetsbakgrunn å bli redusert til representanter for det som er annerledes, det som (for kritikeren) er ukjent. Sandeep Parmar, professor i engelsk litteratur, poet og lyrikkritiker for blant andre The Guardian, vil i foredraget «Poetry Reviewing and Race» rette oppmerksomheten mot hvilke implikasjoner det har å låse forfatterskap inn i identitetsbaserte lesninger, på bekostning av spørsmål om litterær kvalitet.

Arrangementet er på engelsk

Arrangør: Norsk Kritikerlag

Fredag 3. jun

11:00-11:45

100,-
Kulturhuset Banken, Ekspedisjonen

Legg til i din festival

Bidragsytere