Kritisk ettertanke om barne- og ungdomslitteratur

Tre profilerte litteraturkritikere, Ingvild Bræin fra Barnebokkritikk, Anne Cathrine Straume fra NRK og Morten Olsen Haugen fra Aftenposten, møtes for å diskutere tre av fjorårets viktigste utgivelser på barne- og ungdomslitteraturfeltet i Norge i 2017: Snillionen av Arnfinn Kolerud, ABC av Mari Kanstad Johnsen og Magnhild Wisnes' Hysj. Hvorfor fikk nettopp disse bøkene så mye oppmerksomhet, priser og lesere? I ettertankens lys: Hva anser kritikerne som bøkenes styrker og svakheter?