Kritisk ettertanke

Tre profilerte litteraturkritikere, Bjørn Gabrielsen fra Dagens Næringsliv, Kristian Wiese fra Vårt Land og Janneken Øverland fra Klassekampen møtes for å diskutere tre av fjorårets viktigste utgivelser: Jan Kjærstads Berge, Erika Fatlands Grensen og Brødet og Eselets Del likt. Hvorfor fikk nettopp disse bøkene så mye oppmerksomhet, nominasjoner og lesere? I ettertankes lys; hva anser kritikerne som bøkenes styrker og svakheter?

Foto: Olav Ordahl