Kunst som litteratur

En panelsamtale om kunstbøkenes posisjon i den litterære offentligheten. Hvilken verdi har kunstbøker som litteratur? Hvordan distribueres de? Og hvem leser dem? Med Audun Lindholm (Vagant), Cathrine Strøm (Litteraturhus Lillehammer), Marcus Bøhn (Uten tittel/Teknisk Industri) og Anngjerd Rustand (Tripplpunkt).

Foto: Bastard på MAD i 2018. Vilde Andrea Brun