Kunstbokmessen Bastard

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival. Messen utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Den er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Kunstbokmessen Bastard er fredag 24.05. kl. 12:00-17:00 og lørdag kl. 12:00-17:00. Sted er Stortorget. Der finner du kunstnere, småforlag og tidsskrifter i messefeltet til Bastard på Stortorget. For utfyllende informasjon, se www.kunstopp.no/Bastard.

Foto: Bastard 2018. Foto: Jannecke Lønne Christiansen