KUNSTSENTRENES VEKSELSTRØM, ET DYPDYKK I KUNSTSENERSTYRT FORMIDLING

Antologien Kunstsentrenes vekselstrøm vil gjøre opp status. Hvilken betydning har de kunstnerstyrte sentrene for et levende kunstliv med produksjons- og visningsmuligheter i hele landet? Med 13 inviterte forfattere søker utgivelsen å være et innlegg i debatten om kunstsentrenes fremtid. Boka drøfter temaer som kunstnerstyring, økonomi og ytringsfrihet og utgis av Museumsforlaget. Velkommen til et engasjerende bokbad!

Arrangør: Oppland Kunstsenter / B*stard

Fredag 26. mai

19:30-20:20

Oppland Kunstsenter

Legg til i din festival

Bidragsytere