Kvifor irriterer me oss over skrivefeil?

Ukorrekt språk kan lokka fram låtten, men hovudregelen er at slik språkbruk vekkjer harme og avsky. Det kan beint fram vera smertefullt å sjå at ordet interessert blir stava intrissert, eller at kjempeglad blir delt i to: kjempe glad. Men kvar kjem han frå, denne instinktive motviljen mot skrivefeil? Er han universell? Har han nokon funksjon? Forfattar og språkvitar Kristin Fridtun har svaret.

Foto: Silje Krager