Leik med Ulla

Anna R. Folkestad er Boklek-forfattar i år, og har turnert rundt i heile Oppland og Hedmark og snakka om den nyaste boka si i vår. Den handlar om ein sau som heiter Ulla, og som er med i ein saueflokk. Dei andre sauene meiner det berre er sauer som kan væra med i flokken deira. Men er det sånn at ein flokk berre kan bestå av ein type dyr? Er det best om alle er heilt like? Høyr Anna, som les og fortel om Ulla.