LESING OG MENINGEN MED LIVET

Littfest

Britiske Claire-Louise Bennett og norske Simon Stranger har begge gjort kometkarriere som forfattere. Ingen av dem kan tenke seg et liv uten bøker. Ranveig Kvinnsland snakker med dem om hva de leser og hvorfor.

Arrangementet er på engelsk

I samarbeid med WEXFO og Høgskolen i Innlandet

Onsdag 24. mai

15:30-15:55

Studenten

Legg til i din festival