Litteratur og strenger og knotter

Onsdag kveld inviterer vi til lesing og elektrisk klimpring i teltet. Laura Vazquez møter musiker og kunstner Eirik Havnes som kommer til å legge et teppe av toner under lesningene deres. Vazquez er poet fra Marseille som akkurat er blitt oversatt til norsk av Erlend Wichne, hun leser fra samlingen Ja.