Litteratur på scenen og i spaltene

Vi er midt i Bokåret og midt i en ekstraordinær satsing med mål om å bringe litteratur og leseglede ut til enda flere. På festivaler, litteraturhus og scener Norge rundt foregår det en omfattende litteraturformidling. Men når den bredt nok ut? Og utnytter mediene potensialet for litteraturdekning live fra scenen og i dens nære omgivelser? Hva skal til for at transmisjon, livesendinger og annen redaksjonell dekning av litteraturarrangementer blir godt stoff som prioriteres av mediene og finner veien til leserne? Og hvilke alternative kanaler har arrangørene for å dokumentere og formidle de unike møtene, samtalene og debattene som finner sted, og bringe dem ut til et større publikum enn de som er til stede på det enkelte arrangement?
I panelet: Tone Donald, kulturredaktør NRK, Susanne Kaluza, daglig leder Litteraturhuset i Oslo, Arne Vestbø, generalsekretær NFFO, Sandra Lillebø, Littfest Bergen, Alf Kjetil Walgermo, kulturredaktør Vårt Land og Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival.
Debattleder: Olav Brostrup Müller, Lillehammer UNESCO-litteraturby.