LIV OG LITTERATUR PÅ MUSEUM

Å besøke sin favorittforfatters skrivested og hjem er et rituale som går tilbake til 1400-tallet. Fenomenet er skapt av litterære fans og forbundet med uforbeholden beundring.
På 1900-tallet ble forfatterhjem til museer som hyllet nasjonale figurer. Dagens museumspolitikk stiller andre krav til museenes formidlingstilbud. De skal fornye og problematisere. Hvordan behandle hittil underkommuniserte sider av et forfatterskap? Hvordan stille ut en vanskelig forfatter? Forfattermuseer er i endring. I samtalen med redaktørene av boka Transforming Author Museums: From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs (2022), skal dette under debatt.

Om redaktørene:
Ulrike Spring er historiker ved Universitetet i Oslo. Hun var leder for NFR-prosjektet Transforming Author Museums (TRAUM) 2016‒2019.
Johan Schimanski er allmenn litteraturviter ved Universitetet i Oslo. Han var leder for NFR-prosjektet TRAUM.
Thea Aarbakke er førstekonservator og fagansvarlig ved Kvinnemuseet, Anno. Hun var stipendiat på NFR-prosjektet TRAUM og disputerte på en avhandling om forfattermuseer i 2020.

Arrangør: Lillehammer Museum

Lørdag 4. jun

18:00-18:50

180,–
Bjerkebæk

Legg til i din festival