Livet uten barn

Å miste et barn eller aldri å få det kan sette varige spor i et menneske. Etter høstens bølge av barsellitteratur er det tid for å møte dem som tematiserer motsatsen.
Brit Bildøens roman Tre vegar til havet, handler om hva som skjer med et par som, etter først å ha sluppet gjennom adopsjonsnåløyet og stått i kø i årevis, får beskjed om at de har blitt for gamle. Alf Kjetil Walgermo har med sakprosaboka Du som er i himmelenskrevet om den smertefulle erfaringen å miste et barn ved fødselen. Her møtes de til samtale om hvordan litteraturen kan fange opp i seg slike livserfaringer.

Foto: Tove Breistein