Løgn

Hva er løgn i en fiksjonsfortelling? Hvordan påvirker det leserens opplevelse når karakterene ikke bare velger å utelate sannheten fra historien de formidler, men også rett ut lyver? I Anne Otherholms Løgnhals, kan vi ikke, som tittelen også forteller, stole på noe av det vi får vite. I Bår Stenviks Informasjonen, glir det menneskelige over i det digitale, og vi kan ikke stole på at vi får vite sannheten. Disse to forfatterne møter Vilde Alette Monrad-Krohn til samtale om hva løgnen gjør med romanen.

Foto: Pernille Marie Walvik