Magisk time

Hvordan fornorsker man et helt litterært univers – og hvorfor gjør man det? Fantasylitteratur gir oversetteren helt spesielle utfordringer. Bøker som Ringenes herre, Harry Potter og Ingenlunder fulle av meningsbærende navn og oppdiktede ord for begreper og fenomener som ikke finnes i vår virkelige verden. Hvordan går oversetteren til verks, og hvor langt skal og kan man gå? I denne samtalen mellom Torstein Bugge Høverstad og Kirsti Vogt får du høre mer om dette.