Manga og anime

Under årets festival setter vi fokus på anime og manga – japanske tegneserier og filmer – som i løpet av de siste ti årene har blitt et referansepunkt for mange unge mennesker i Vesten. Denne interessen har ført til kostymelaging og tegnede imitasjoner, men også til en språkinteresse som har ført til etablering av japansk kultur og språk som fag på universitetet i Oslo. Et subkulturelt fenomen som har fått konsekvenser! Foredrag ved Hans Ivar Stordal.

Foto: Fotograf ukjent