Mannlige følelser

Psykologene Frode Thuen og Peder Kjøs og samfunnsviter Bent Sofus Tranøy er noen av de mest profilerte fagpersonene vi har her til lands når temaet er mannlige følelser. Thuen og Tranøy har skrevet bok sammen i året som gikk, og vi er interessert i å vite hva som er de Harde fakta, som boka heter, om menn og følelser. Vi regner med at Peder Kjøs kan hjelpe oss med å få klarhet i saken!