Marseille–Paris

Tenker man på Frankrike, tenker man naturlig nok på Paris, for det er jo ikke fritt for at en hovedstad tiltrekker seg mange av kunstnerne og tenkerne som bor i landet. Men som vi vet fra her hjemme, er det også mindre byer der miljøer vokser frem og formes. For den franske poesiens del er Marseille en slik by. En av de ledende poetene i dette miljøet, Laura Vazquez, er nylig blitt gjendiktet til norsk med boka Ja. Hun møter gjendikter og poet Erlend Wichne til samtale om byen og poesien.