Masterclass med Carsten Jensen

Carsten Jensen (f. 1952) er en av Nordens fremste sakprosaprosaforfattere. Med de to store reiseberetningene Jeg har sett verden begynne og Jeg har hørt et stjerneskudd, nådde han et stort og bredt publikum i Danmark og Norge, men også internasjonalt.
I foredraget kommer han inn på skrivetekniske valg, researcharbeid og utfordringer som har oppstått i skriveprosessene særlig når det gjelder reiseskildringene sine.

Foto: Isak Hoffmeyer