MEL LOM ROM MET

Poesi kan sies å være noe så selvmotsigende som å ikke kunne beskrives med ord. At poesiens kraft ligger et sted mellom ordene, i mellomrommet. Scenekunstner Morten Liene og poet Atle Håland vil vise dette rent konkret i en workshop som er en fri og leken introduksjon til lesing og skriving og som vekker nysgjerrighet for språket og språkets klang.

Kun for påmeldte

Tirsdag 31. mai

13:00-13:45

Alder: 10 - 13

Lillehammer bibliotek

Legg til i din festival