MELLOMFORSKAP – Å FORENE TO VERDENER

Den maoriske poeten Tayi Tibble fra New Zealand og hennes svensk-samiske kollega Linnea Axelsson samtaler om å ha urfolksbakgrunn, å stå med ett ben i et moderne urbant liv og ett i et tradisjonelt, urgammelt. Hvordan har det preget dem? De har begge skrevet verk de de tar utgangspunkt i sine folks lange historie, en historie som kjennetegnes av overgrep fra kolonimaktene. Når oppdaget de at de ville presentere sin kultur i litterær form?
Samtalen blir ledet av forfatteren Andreas Liebe Delsett.

Arrangementet er på engelsk

Torsdag 25. mai

11:00-11:50

180
Lillehammer Kunstmuseum

Legg til i din festival

Bidragsytere