Mennesket – bedre enn sitt rykte

Dette er ikke bare et rykte, eller en naiv påstand, men kan begrunnes med vår sosiale evolusjonshistorie. Oppfatningen om oss selv er faktisk viktig for hvordan vi er, og empati, samvittighet og moral er naturlige egenskaper som kommer innenfra. Et positivt budskap fra evolusjonsbiologien denne gang altså.

Foto: Anne Valeur