Møte med Brecht

Forfatter og gjendikter Johann Grip presenterer Bertolt Brechts brede lyrikkproduksjon og snakker om det å oversette Brecht. Noen av poetens virkemidler blir gått nærmere etter i sømmene, og dikt blir lest og sunget til akkompagnement av Bård Kranstad.