Nærhet og avstand

I de skandinaviske landene har vi vår helt egne måte å omgås hverandre på. Det blir sagt at vi er vanskelige å «komme inn på», men om man tilbringer tid med oss, vil man etter hvert forstå at et sentralt punkt i livet, som i litteraturen, er balansen mellom nærhet og avstand. Nils Henrik Smith og Johanna Holmström samtaler med Birger Emanuelsen om hvor grensen går, og hvordan man skriver om den.

Foto: Aschehoug Forlag, Riikka Hurri, Kateryna Babkina, Sara Mac Key