Nattpoesi

Natten og kvelden er poesiens tid, noe som gjenspeiles i mye av det materialet som behandles i sjangeren. Når mørket faller og skillet mellom skygge og lys blir klarere trer diktet frem som foretrukket form. Derfor har vi bedt fire forfattere om å lede oss inn skumringen med passende tekster. Norske Erling Kittelsen og Anna Kleiva leser sammen med Gunel Movlud fra Aserbajdsjan, og Ashur Etwebi fra Libya.

Foto: Yngvild Gotaas Torvik