NOBELPRISVINNER ABDULRAZAK GURNAH

Abdulrazak Gurnah er en av verdens mest toneangivende postkoloniale forfattere. I 2021 vant han Nobels litteraturpris for sitt forfatterskap, «for sin kompromissløse og barmhjertige gjennomtrengning av kolonialismens følger og flyktningers skjebne i gapet mellom kulturer og kontinenter».

Gurnah er oppvokst i Tanzania, men bor i England hvor han har hatt hele sitt voksne virke. Han er professor i litteratur og postkoloniale studier.

Gurnah skriver aktuelt og allment om flyktningers skjebne, opplevelse av utenforskap og behov for å forstå egen livshistorie i møte med andre kulturer og kontinenter. Samtidig beskriver han forsøkene på å skape et nytt liv på en fremmed plass, og savnet, rotløsheten og sorgen over det som har vært.

Hans romaner har ofte en jeg-forteller og inneholder refleksjoner over hvordan historien i stort påvirker enkeltskjebners psykologiske og sosiale tilværelse. Det hører med til Gurnahs fortellermåte at han hele tida blander inn fraser og ekkoer fra den rike østafrikanske kystkulturen som Zanzibar er en del av – kiswahili, arabisk, hindi.

Gurnah har utgitt ti romaner, deriblant Paradis, Taushetens øy og Ved sjøen.
Forfatterens foreløpige siste roman, Afterlives (Etterliv), kommer på norsk våren 2022, og Desertion er planlagt utgitt i 2023.

Møt nobelprisvinneren i samtale med Hans Olav Brenner.

Arrangementet er på engelsk
Boksalg og signering

Torsdag 2. jun

14:00-14:50

180,–
Lillehammer bibliotek

Legg til i din festival