Norsk litteratur som trend

De siste ti årene har norsk litteratur seilt på en bølge av medgang og oppmerksomhet i det anglofone markedet, tilstrekkelig lenge til at man nå har rukket å reflektere grundig rundt hva det er med den norske romankunsten som gjør at den har fått så god spredning. Chad W. Post, redaktør i det amerikanske forlaget Open Letter Press og programleder for litteratur-podcasten Three Percent Podcast, og John Erik Riley, forfatter og forlagsredaktør, møtes for å utveksle inntrykk fra hver sin side av Atlanterhavet.