HVORFOR SÅ SINTE, DERE? OM LITTERATURKRITIKK OG SUBJEKTIVITET

Kritikerseminaret

«Kritikerens problem er ikke å avskrive sin subjektivitet, men å inkludere den», skrev filosofen Stanley Cavell på 1960-tallet. Professor Toril Moi kommer for å følge opp Cavills tese. Hvordan kan vi mestre vår subjektivitet, og hva vil kritikken tjene på en sterkere tilstedeværelse av kritikerens jeg? Og hvorfor er denne kritiske metoden så provoserende?

Arrangør: Norsk Kritikerlag

Fredag 26. mai

11:00-11:45

100,-
Kulturhuset Banken Holbøsalen

Legg til i din festival

Bidragsytere