Oversettere til Lillehammer

For 24. gang har NORLA invitert en gruppe oversettere til litteraturfestivalen. I år er det til sammen ni deltakere, som oversetter til koreansk, engelsk og spansk. Fokuset vil være på skjønnlitteratur for voksne, og deltakerne vil få faglig påfyll og ha verksted med fordypning og prøveoversettelse. De vil blant annet møte forfatter Bår Stenvik, som er en av NORLAs nye stemmer våren 2019.

NORLAs oversettere får også mulighet til å delta på deler av årets internasjonale forleggerseminar i samarbeid med Den norske Forleggerforening.