OVERSETTERTIMEN: YAHYA HASSAN FRA PERKERDANSK TIL NORSK

Yahya Hassan utga to diktsamlinger før han døde i fjor. De ble begge gjenstand for stor oppmerksomhet og er skrevet i en messende stil i Caps Lock, hvor det blant annet rapporteres om et dysfunksjonelt samspill mellom samfunn og familie. Yahya Hassan I ble gjendiktet av forfatter Pedro Carmona-Alvarez, Yahya Hassan II av forfatter Julie Stokkendal. Møt de to i samtale om hvordan gjendiktningen har foregått for deres del, om hvordan man håndterer «perkerdansk» og slang og andre valg i overføringen fra dansk til norsk.

Arrangør: Norsk Oversetterforening

Lørdag

12:00-12:50

Søndre Park

Legg til i din festival

Bidragsytere