På sporet av helvete

Hvordan oversette en klassiker som allerede er oversatt? I 2017 utkom Dantes Inferno for første gang i en gjendiktning til bokmål ved Erik Ringen. I 2018 kom siste bind i den reviderte utgaven av Anne-Lisa Amadous oversettelse av Marcel Prousts På sporet av den tapte tid ved Karin Gundersen. På ulike måter har de to oversetterne måttet forholde seg til eldre tekster i original og i oversettelse – et sant helvete, eller den rene madeleine?

Ringen og Gundersen samtaler med kritiker og oversetter Margunn Vikingstad om friheter, muligheter og begrensninger i arbeidet med å oversette sentrale verk i europeisk litteraturhistorie.