Patriotisme og nasjonalisme

Som en person som kommer fra det hans selv kaller et mislykket multietnisk samfunn, stiller Sylo Taraku spørsmålet: Hvordan kan vi lykkes i Norge? Tar vi våre demokratiske institusjoner for gitt? Med 17. mai som bakteppe folketaler han om fellesskapets skjøre sammensetning

Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman