Poesi fra Bucuresti og Baku

Hege Susanne Bergan og Sindre Andersen har begge oversatt dikt fra språk som er mindre kjent i Norge. Bergans arbeid med aserbajdsjanske Gunel Movluds dikt har gått via poetens egne oversettelser til russisk og blitt til i tett dialog mellom de to – en trespråklig samtale om bitende, humoristiske dikt fra et kvinnefiendtlig samfunn. Rumensk springer ut av latin og har mange likheter, både åpenbare og skjulte, med vesteuropeiske språk, inkludert norsk. Men i Andersens oversettelse av Svetlana Cârsteans Tyngdekraft (2017) er det også tydelig at ruinene som Romanias moderne poesi blomstrer ut av, er noe ganske annet enn vestlige.

Hør Bergan og Andersen lese fra og fortelle om sine oversettelser av aserisk og rumensk poesi i to lyriske halvtimer.