Poet og gjendikter rygg mot rygg

Vi er heldige i Norge som har et korps av dyktige og pliktoppfyllende oversettere som sørger for at vi som ikke forstår et gitt språk, likevel har tilgang til litteraturen som skrives på det språket. Vi har også serier som bidrar til å fremme disse viktige bøkene. Oktobers gjendiktningsserie har i snart 20 år gitt oss poesi fra hele verden, og det relativt nye forlaget H//O//F har de siste årene kommet med en strøm av utgivelser som vi ikke ville vært foruten. På festivalen vil vi løfte ikke bare litteraturen, men også den dialogen som en gjendiktning består i, ved at poet og oversetter leser rygg mot rygg. Her møter Laura Vazquez og hennes norske gjendikter Erlend Wichne, samt Jacques Roubauds norske og svenske stemmer, Thomas Lundbo og Ulf Karl Olov Nilsson. Rune Christiansen, redaktør for Oktobers gjendiktningsserie, innleder.