PRESTEKOLONIEN PÅ LILLEHAMMER OG HELGØYA 1944-1945

Under krigen ble et femtitalls prester og fem biskoper forvist fra sine hjem og tvangsflyttet til Lillehammer. Det var prester og biskoper som i 1942 hadde lagt ned den statlige delen av sine embeter. På Lillehammer organiserte de seg og gjennomførte en rekke gudstjenester og møter, satte sitt preg på byen og forberedte deler av kirkens liv etter frigjøringen. dette er en spennende del av vår kirkes historie og er et interessant innspill i dagens forhold mellom kirken og staten i Russland.
Foredrag ved Oddbjørn Evenshaug.
Arrangør: Lillehammer menighet

Arrangør: Lillehammer Menighet

Lørdag 27. mai

11:00-11:50

180
Lillehammer Kirke

Legg til i din festival

Bidragsytere