Profeten Houllebecq?

Den franske forfatteren Michel Houllebecq har vist en forbausende evne til å forutse og karikere store begivenheter i vår samtid. Men hvor mye kan vi lære av hans dystopiske analyser av samfunnet? Mímir Kristjánsson foredrar om Houllebecqs forfatterskap.