Samtaler som våpen og bilder som skjold

Kunstnergruppen Alt Går Bra (Tout Va Bien) presenterer prosjektet Den Norske Idealstaten inspirert av Platons bok «Staten». Den norske idealstaten gjennomføres i tre stadier: en spørreundersøkelse, folkeforsamlinger og en publikasjon. Alt Går Bra tar utgangspunkt i sin stilling som kunstnere for å bidra til produksjon og formidling av nye visjoner, og synliggjøre folkets ytringer. Kunstnergruppen utforsker skjæringspunktet mellom kunst og politikk gjennom diskursive arrangementer, utstillinger og publikasjoner.