Sexual/Textual Politics av Toril Moi

Toril Moi er blant verdens ledende litteraturforskere og skriver om feminisme, dagligdagsfilosofi og litteratur på en måte som alle kan forstå. Hennes bok Sexual/Textual Politics (1985) er en klassiker og påvirker fremdeles måten vi leser og forstår litteratur på i dag. Tre tiår etter oppsummerer og evaluerer forfatteren selv bokas budskap og virkning. Hva var nytt i Sexual/Textual Politics og er det noe hun ville ha skrevet annerledes i dag? Samtalen ledes av Lauren Elkin.

Foto: Niklas R. Lello