Skandinaviske teknologiklassikere

Science fiction og teknologiutforskende litteratur har i Skandinavia bare sjelden funnet veien inn til sentrum av den litterære offentligheten. Det betyr imidlertid ikke at slik litteratur ikke finnes. Kritikerseminarets panel plukker frem et knippe bøker fra bibliotekmagasinet til ny diskusjon: Atomene spiller – roman fra år 2250 (1945) av Hans Christian Sandbeck, Det myke landskapet (1970) av Jon Bing, Genspejlet (1999) av Sven Åge Madsen og Av menneskehånd (2017) av Cathrine Knudsen. Audun Lindholm, Jeppe Krogsgaard Christensen og Carina Beddari i samtale med Ragnild Lome.

Foto: Robin Skjoldborg