Skrivende kunstnere

I det inneværende nummeret av tidsskriftet Kunstforum presenteres en rekke hybride praksiser med kunstnere som også er forfattere, og kritikere som også er kunstnere; Tommy Olsson og Bjørn Hatterud møtes til en samtale rundt outsiderposisjoner, det å nærme seg kunst og liv i tekst, og det å utvikle en egen stemme i den norske kunstoffentligheten.

Foto: Kunstforum 1 2018, forside