Slik historien forstås

Thorvald Steen og Marte Michelet har begge skrevet bøker der historien er behandlet på en måte som akademikere i faget har rynket på nesen av. Men er ikke historien – den skrevne – satt sammen av beretninger fra individer? Individer som husker ulikt, som motsier hverandre, som lyver og bortforklarer?
Fordi all skriving til sist er subjektiv vil vinkling og kilder alltid være med på å variere hvordan historien forstås. Eller er det slik at det finnes en sann versjon av fortiden?
Forfatterne møter Håkon Haugsbø til samtale.