Sorglitteratur

Alle sørger på sin egen måte, dette vet vi, men hvilken form kan det ta som litteratur og finnes det et språk som kan beskrive det aller verste? Har døden tatt noe fra deg så gi det tilbake. Carls bok av Naja Marie Aidt og Penelope er syk av Ole Robert Sunde er begge romaner om sorgen over å miste en av sine nærmeste. Dette er også i høyeste grad bøker som tar utgangspunkt i annen litteratur og som er seg bevisst tradisjonen de inngår i. Bli med når to av Nordens viktigste forfattere møtes til samtale om sorgbearbeidelse i litteraturen og deres to siste bøker. Samtaleleder: Hans-Jørgen Wallin Weihe.

Foto: Mikkel Tjellesen, Julie Pike