SPRÅKMØTET PÅ AULESTAD

Samfunnsdebatten blir stadig hardere, om klima, migrasjon, likestilling, og akkurat nå om vaksinering, men også i ulvedebatten, som nevnt over. I kommentarfeltene og i sosiale medier er tonen tøff. Hatytringene skremmer noen fra å delta i debatt. Dermed kan vi tenke at Norge er inne i den samme type utvikling som vi har sett i andre land der Brexit i Storbritannia og valget av Trump i USA er de fremste eksemplene. Men – er det sånn? Og Hva betyr de harde debattene? Hvilke konsekvenser får det harde klimaet for ytringsfriheten? Er dette et uttrykk for at folk har beveget seg fra hverandre? Handler det bare om sterke og motstridende meninger i samfunnet, eller betyr også den økte avstanden mellom ulike grupper at fellesskapet og tilliten i samfunnet er alvorlig svekka?
I panelet: Knut Olav Åmås, Lena Lindgren og Yohan Shanmugaratnam
ordstyrer: Jens Kihl

Lørdag 4. jun

15:00-15:50

180,–
Aulestad

Legg til i din festival

Bidragsytere