Store for små: Kransen

Norgeslitteraturens store klassikere tilrettelagt for barn og unge. I denne produksjonen er klassiske bokverk gjort om til muntlige fortellinger som trollbinder elevene. Fortelleren Sara Birgitte Øfsti tar med seg elevene inn i bøkenes magiske univers med Kransen av Sigrid Undset. Det handler om de store kjærlighetsfortellingene!