Store for små

Verdenslitteraturens store klassikere tilrettelagt for barn og unge. I denne produksjonen utviklet av Litteraturhuset i Fredrikstad er to klassiske bokverk gjort om til muntlig fortelling som trollbinder elevene. Fortelleren Sara Birgitte Øfsti tar med seg elevene inn i bøkenes magiske univers, med historien om Hamlet.