Tekster og bilder

I det inneværende nummeret av tidsskriftet Kunstforum presenteres en rekke hybride praksiser med kunstnere som også er forfattere, og kritikere som også er kunstnere. Synnøve Persen har arbeidet parallelt og overlappende med billedkunst og litteratur i 40 år. I denne samtalen snakker hun med forfatter og skribent Tharaniga Rajah om sine erfaringer knyttet til sitt kunstneriske arbeid innen disse to uttrykksformene.

Foto: Kunstforum 3 2017, forside.