Telegrafer, frimerker og romaner

Førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved NTNU, Anders Skare Malvik, vil foredra om hvordan vi kan lese norsk litteraturhistories kanskje mest studerte periode, det moderne gjennombruddet, gjennom datidens kommunikasjonsteknologi.

Foto: Goldfinger at Serbian Wikipedia (CC BY-SA 3.0 rs), via Wikimedia Commons