Tidsskriftene ved et tidsskifte? Linjer etter Thon

Audun Lindholm, redaktør i Vagant, holder foredrag om nyere norsk tidsskrifthistorie og dagens situasjon for tidsskriftene og kritikken. Foredraget tar utgangspunkt i avdøde litteraturprofessor Jahn Holljen Thons doktorgradsavhandling om de «unglitterære» tidsskriftene.

Foto: Øystein Vidnes